PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - VIII grupa (29.11 - 24.12.2010)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 29 listopada 2010 r. do 24 grudnia 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 3 876 880,00 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach VII (01.11 – 26.11.2010) i VIII (29.11 – 24.12. 2010) grupy, wynosi 18 169 697,80 PLN, co stanowi 86,94% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonej o tzw. rezerwę odwoławczą (zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 8 listopada 2010 r. alokacja na konkurs wynosi obecnie 22 mln PLN).

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków w ramach konkursu będzie trwał do 30 grudnia 2010 r. do godz. 16.30.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosku złożonego w ósmej grupie w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2010/S. Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów –mogą one ulec skróceniu.

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (41kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-28 15:12:00
Aktualizowany: 2010-12-28 15:15:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6584
74/150/220/312/313/, ID=18795
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL