PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja Zasad realizacji projektu konkursowego - poddziałania 2.1.1 i 2.1.2 PO KL

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowano aktualizacje „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL” oraz „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL”. Ww. aktualizacje związane są ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualizacją dokumentów wchodzących w zakres Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ze względu na trwający proces publikowania kolejnych dokumentów opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL, wchodzących w skład Systemu realizacji PO KL, dostosowanie treści „Zasad…” do zmian wprowadzanych w Systemie Realizacji PO KL przed dniem 1 stycznia 2011 r. okazało się niemożliwe. W związku z powyższym do dnia 28 lutego 2011 r., tj. do czasu opracowania wersji „Zasad…” uwzględniających nowe regulacje opublikowane przez IZ PO KL, wprowadzono tymczasowy zapis wskazujący, iż w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w „Zasadach…” a postanowieniami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nadrzędność mają postanowienia Wytycznych oraz Systemu realizacji PO KL. Zaktualizowane „Zasady…” mają zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL (link)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-27 12:29:38
Aktualizowany: 2010-12-27 12:30:31 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7863
74/150/381/, ID=18774
drukuj