PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja I edycji konkursu na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 2

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

Dokumenty podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [334kB]

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [298kB]

 

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (wzór) pobierz plik [461kB]

Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu pobierz plik [194kB]

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego/ lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (wzór) pobierz plik [281kB]

Załącznik nr 4 do wniosku – Życiorysy konsultantów (wzór) pobierz plik [266kB]

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Umowa o udzielenie wsparcia (wzór) pobierz plik [340kB]

Załącznik nr 2 do umowy – Standard usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska pobierz plik [236kB]

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o płatność pobierz plik [186kB]

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz plik [160kB]

Wzór zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki pobierz plik [25kB]

Wzór Raportu dotyczącego klientów (przedsiębiorców) objętych testem usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska w okresie rozliczeniowym pobierz plik [24kB]

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór weksla in blanco pobierz plik [9kB]

Załącznik nr 5 do umowy – Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [33kB]

Załącznik nr 6 do wniosku o płatność – Wzór harmonogramu płatności pobierz plik [35kB]

Załącznik nr 8 do umowy - Minimalny zakres umowy szkoleniowej pobierz plik [66kB]

Załącznik nr 9 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wraz z zakresem informacji o wszystkich uczestnikach pobierz plik [132kB]

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-23 14:57:46
Aktualizowany: 2011-01-17 15:20:40 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 2940
74/150/224/418/, ID=18751
drukuj