PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie od 2.11.2010 r. do 26.11.2010 r. - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 listopada 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 14 grudnia 2010 r. zakończono ocenę formalną kolejnych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu ze względu na stwierdzone uchybienia formalne),  złożonych między 2 a 26 listopada 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 292 818,80 PLN, spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te został skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 8 grudnia 2010 r. (w przypadku tych wniosków, które nie wymagały uzupełnienia) oraz w dniu 21 grudnia 2010 r. (w przypadku wniosków, które wymagały uzupełnienia ze względu stwierdzone na uchybienia formalne).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-21 13:37:13
Aktualizowany: 2010-12-21 13:37:57 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6572
74/150/220/312/313/, ID=18729
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL