PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - VI grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.11.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach VI grupy (od 4.10.2010 r. do 29.10.2010 r.). 

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała ww. wniosek o dofinansowanie.
Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz poziomie dofinansowania znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 1 822 721,00 PLN.
Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.
W dniu 15.12.2010 r. informacja o wynikach oceny wniosków została wysłana do Projektodawcy.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-15 16:40:09
Aktualizowany: 2010-12-15 16:40:55 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6262
74/150/220/312/313/, ID=18645
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL