PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja poddziałania 2.2.1 PO KL II edycja konkursu grantów FGI


 

1.         Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (467kB)

2.         Formularz wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (502kB)

2.         Formularz wniosku o udzielenie wsparcia - KOREKTA pobierz plik (505kB)

2.1.      Budżet projektu pobierz plik (36kB)

2.2.      List intencyjny pobierz plik (47kB)

2.3.      Umowa partnerstwa – zakres pobierz plik (101kB)

3.         Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (280kB)

3.         Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia - KOREKTA pobierz plik (275kB)

4.         Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (325kB)

4.         Wzór umowy o udzielenie wsparcia - KOREKTA pobierz plik (325kB)

4.1.      Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - KOREKTA pobierz plik (41kB)

4.2.      Formularz identyfikacji finansowej pobierz plik (155kB)

4.3       Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

4.4.      Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco pobierz plik (31kB)

4.5.      Zakres audytu pobierz plik (71kB)

5.         Sprawozdanie z realizacji projektu pobierz plik (307kB)

5.1.      Sprawozdanie finansowe pobierz plik (84kB)

5.2.      Wzór wniosku o płatność  pobierz plik (23kB)

6.         Regulamin konkursu pobierz plik (360kB)

6.1.      Deklaracja bezstronności i poufności pobierz plik (118kB)

6.2.      Karta oceny formalnej  pobierz plik (466kB)

6.3.      Karta de minimis pobierz plik (19kB)

6.4.      Karta oceny merytorycznej pobierz plik (208kB)

6.5       Karta sprawdzająca oryginały dokumentów (umowa) pobierz plik (440kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-09 10:46:52
Aktualizowany: 2011-02-02 16:23:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6870
74/150/224/335/, ID=18595
drukuj