PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - VII grupa (02.11.2010 - 26.11.2010)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 2 listopada 2010 r. do 26 listopada 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 14 292 817,80 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach VI (04.10 - 29.10.2010) i VII (01.11 – 26.11.2010) grupy, wynosi 16 115 538,80 PLN, co stanowi 77,12% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonej o tzw. rezerwę odwoławczą (zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 8 listopada 2010 r. alokacja na konkurs wynosi obecnie 22 mln PLN).

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy łączna wartość wniosków o dofinansowanie projektu pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2010 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 41,8 mln PLN lub do dnia 30 grudnia 2010 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w siódmej grupie w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2010/S. Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów – mogą one ulec skróceniu.

 

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (40kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-30 15:44:37
Aktualizowany: 2010-11-30 15:45:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6557
74/150/220/312/313/, ID=18504
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL