PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu PO KL/2.4/2010/I

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3 listopada 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 29 listopada 2010 r. zakończono ocenę formalną kolejnych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu ze względu na stwierdzone uchybienia formalne), złożonych między 21 maja a 29 października 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.4/2010/I.

Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej spełniło 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 20 257 602,02 PLN. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym bądź negatywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 29 listopada 2010 r. (w przypadku tych wniosków, które zostały ocenione w terminie do dnia 22 listopada 2010 r.) oraz w dniu 30 listopada 2010 r. (w przypadku wniosków, które zostały ocenione w terminie do dnia 29 listopada 2010 r.).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-30 15:28:59
Aktualizowany: 2010-11-30 15:30:38 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6737
74/150/389/396/, ID=18503
drukuj