PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zwiększenia alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności"

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28.10.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, zwiększono o 7 000 000,00 PLN alokację środków na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, celem wsparcia większej liczby projektów złożonych w ramach ww. konkursu.

Zgodnie z treścią powyższego komunikatu dofinansowanie otrzyma i zostanie skierowany do negocjacji projekt z miejsca drugiego listy rankingowej dotyczącej wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach czwartej grupy konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-10 14:43:36
Aktualizowany: 2010-11-10 14:44:09 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6681
74/150/220/312/313/, ID=18335
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL