PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do konsultacji

Konsultacja dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 2

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

 Poniżej prezentujemy dokumentację konkursową na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska.

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawioną dokumentacją konkursową oraz o zgłaszanie uwag, które można przesyłać na adres e-mail: ksu@parp.gov.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs ochrona środowiska, na poniższym formularzu zmian.

Formularz zmian (pobierz plik)

Na państwa uwagi czekamy do 24 listopada 2010 r.

Zapraszamy do konsultacji dokumentacji konkursowej.

Dokumenty podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców (pobierz plik) (331kB)

Regulamin oceny Wniosków o udzielenie wsparcia (pobierz plik) (299kB)

 

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (pobierz plik) (182kB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (pobierz plik) (191kB)

Załącznik nr 2 do Wniosku – Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego/ lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (pobierz plik) (118kB)

Załącznik nr 4 – Życiorysy specjalistów (pobierz plik) (104kB)

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Umowa o udzielenie wsparcia (pobierz plik) (339kB)

Załącznik nr 2 do umowy – standard usługi w zakresie ochrony środowiska (pobierz plik) (233kB)

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o płatność (pobierz plik) (167kB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik) (159kB)

Wzór zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki (pobierz plik) (21kB)

Wzór Raportu dotyczącego klientów (przedsiębiorców) objętych testem usług w zakresie ochrony środowiska w okresie rozliczeniowym (pobierz plik) (14kB)

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór weksla in blanco (pobierz plik) (9kB)

Załącznik nr 5 – Wzór deklaracji wekslowej (pobierz plik) (44kB)

Załącznik nr 6 – Wzór harmonogramu płatności (pobierz plik) (33kB)

Załącznik nr 8 – Minimalny zakres umowy szkoleniowej (pobierz plik) (66kB)

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia uczestnika projektu o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik) (132kB)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-09 09:48:48
Aktualizowany: 2010-12-23 15:38:07 przez Marcin May
Ilość odsłon: 1605
74/150/224/418/, ID=18306
drukuj