PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Informacje o konkursie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 2

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

 

Ogłoszenie konkursu na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska planowane jest na grudzień 2010 roku.

 Ze względu na fakt, że konkurs będzie prowadzony w oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) termin ten może ulec zmianie.

W chwili obecnej trwają bowiem prace nad nowelizacją ww. rozporządzenia, której wejście w życie jest warunkiem ogłoszenia konkursu.

 Informacje o wszelkich zmianach w tym zakresie będą publikowane na stronach PARP oraz na stronie KSU:

https://ksu.parp.gov.pl/pl/pilotazowe

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-09 09:46:30
Aktualizowany: 2010-12-23 15:38:10 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2006
74/150/224/418/, ID=18305
drukuj