PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 2

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

Na co:
w ramach konkursu można uzyskać wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska

Dla kogo:
Wykonawcami,
których zadaniem będzie przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska mogą być podmioty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • działają na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • posiadają wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych,
  • posiadają odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  • spełniają dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej

Przez „standard” należy rozumieć: standard, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2005, nr 27, poz. 221) lub równoważny.

Klientami – odbiorcami usług w zakresie ochrony środowiska, w których przeprowadzone zostaną testy usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska.

Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorców powinna odbywać się w oparciu o Definicję małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Klientem usługi w zakresie ochrony środowiska może być każdy przedsiębiorca (po uwzględnieniu ww. warunków) bez względu na branżę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-09 09:45:05
Aktualizowany: 2010-12-23 15:38:09 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3499
74/150/224/418/, ID=18304
drukuj