PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.4/2010/I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 29 października 2010 r. o godz. 16.30 zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.4/2010/I (projekty innowacyjne testujące), ogłoszony w ramach II Priorytetu PO KL „ Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”.

Ogółem przyjęto 9 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 30 456 870,30 PLN, co stanowi 213,73 % alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonej o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwoty 14,25 mln PLN. Ww. wnioski zostały skierowane do oceny formalnej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w ramach ww. konkursu. Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.

 

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik) (39kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-03 16:18:26
Aktualizowany: 2010-11-03 16:20:09 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6978
74/150/389/396/, ID=18254
drukuj