PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie od 6.09.2010 do 01.10.2010 r. - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 października 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 5 października 2010 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 6 września a 1 października 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Wszystkie ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 793 256,00 PLN, spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2010 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-10-12 15:43:09
Aktualizowany: 2010-10-12 15:44:13 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6617
74/150/220/312/313/, ID=17984
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL