PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - V grupa (06.09.2010 - 01.10.2010)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 6 września 2010 r. do 1 października 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 5 793 256,00 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach IV (09.08.2010 - 03.09.2010) i V (06.09.2010 – 01.10.2010) grupy, wynosi 13 917 966,72 PLN, co stanowi 97,67 % alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy łączna wartość wniosków o dofinansowanie projektu pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2010 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 28,5 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosku złożonego w piątej grupie w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2010/S. Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów – mogą one ulec skróceniu.

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik) (42kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-10-06 14:36:07
Aktualizowany: 2010-10-06 14:37:54 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6589
74/150/220/312/313/, ID=17917
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL