PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - III grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.08.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S w ramach III grupy (od 12.07.2010 r. do 6.08.2010 r.). Rekomendację Komisji otrzymały dwa wnioski o dofinansowanie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz poziomie dofinansowania znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 4 467 415,82 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania
w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

W dniu 01.10.2010 r. informacja o wynikach oceny wniosków została wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-10-01 16:12:18
Aktualizowany: 2010-10-01 16:56:10 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 6430
74/150/220/312/313/, ID=17883
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL