PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie od 9.08.2010 do 03.09.2010. - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 września 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 7 września 2010 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 9 sierpnia a 3 września 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Wszystkie ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 8 124 710,72 PLN, spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 14 września 2010 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-09-14 11:28:58
Aktualizowany: 2010-09-14 11:31:00 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6327
74/150/220/312/313/, ID=17646
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL