PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ostateczna lista zawartych umów - konkurs nr POKL/2.1.2/2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2009 oraz 2010 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

Umowy o dofinansowanie zostały zawarte  w odniesieniu do projektów  złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2009 oraz rekomendowanych  do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z pkt. 6.4 "Zasad dokonywania wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" podaje do publicznej wiadomości listę członków wszystkich Komisji Oceny Projektów powołanych do oceny wniosków złożonych w 2009 roku w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009 Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności.

Lista umów o dofinansowanie (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-08-02 16:18:40
Aktualizowany: 2010-08-02 16:20:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6373
74/150/220/312/313/, ID=16779
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL