PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 14.06.2010 - 09.07.2010.) - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 lipca 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 lipca 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 14 czerwca a 9 lipca 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Wszystkie ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 8 175 445,40 PLN, spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2010 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-07-15 14:56:49
Aktualizowany: 2010-07-15 14:58:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6262
74/150/220/312/313/, ID=16615
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL