PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja poddziałania 2.2.1 PO KL I edycja konkursu grantów FGI

1.   Wytyczne dla Wnioskodawców (pobierz plik) [476kB]

2.   Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (pobierz plik) [522kB]

2.1.   Budżet projektu (pobierz plik) [35kB]

2.2.   List intencyjny (pobierz plik) [47kB]

2.3.   Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (pobierz plik) [41kB]

2.4.   Umowa partnerska – zakres (pobierz plik) [95kB]

3.   Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia (pobierz plik) [248kB]

4.   Wzór umowy o udzielenie wsparcia (pobierz plik) [447kB]

4.1.   Wzór weksla in blanco (pobierz plik) [9kB]

4.2.   Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco (pobierz plik) [31kB]

5.   Sprawozdanie z realizacji projektu (pobierz plik) [310kB]

5.1.   Sprawozdanie finansowe (pobierz plik) [85kB]

5.2.   Wzór wniosku o płatność  (pobierz plik) [21kB]

6.   Regulamin konkursu (pobierz plik) [415kB]

6.1.   Deklaracja bezstronności i poufności (pobierz plik) [261kB]

6.2.   Karta oceny formalnej  (pobierz plik) [467kB]

6.3.   Karta de minimis (pobierz plik) [19kB]

6.4.   Karta oceny merytorycznej (pobierz plik) [207kB]

6.5    Karta sprawdzająca oryginały dokumentów (umowa) (pobierz plik) [430kB]

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-30 10:22:46
Aktualizowany: 2010-12-09 10:45:53 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2410
74/150/224/335/, ID=16297
drukuj