PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 17.05.2010 - 11.06.2010 - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 czerwca 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 17 maja a 11 czerwca 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Oba ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 140 031,00 PLN (36,07% alokacji dostępnej w ramach konkursu), spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2010 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-23 15:39:34
Aktualizowany: 2010-06-23 16:08:36 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5847
74/150/220/312/313/, ID=16232
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL