PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ostateczna lista zawartych umów - konkurs nr POKL/2.1.2/2009/P

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę zawierającą informację nt. umowy o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej zawartej w 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

Ww. umowa została zawarta  w odniesieniu do projektu  złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2009/P oraz rekomendowanego  do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z pkt. 6.4 "Zasad dokonywania wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" podaje do publicznej wiadomości listę członków wszystkich Komisji Oceny Projektów powołanych do oceny wniosków złożonych w 2009 roku w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009/P Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności - projekty współpracy ponadnarodowej.

 

Lista umów (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-18 16:12:01
Aktualizowany: 2010-06-18 16:13:10 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5943
74/150/220/312/313/, ID=16131
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL