PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - I grupa (17.05.2010 - 11.06.2010)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 17 maja 2010 r. do 11 czerwca 2010r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 5 140 031,00 PLN, co stanowi 36,07% alokacji dostępnej w ramach konkursu (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków
o dofinansowanie projektu pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2010 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 28,5 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2010/S (złożone między 17 maja 2010 r. a 11 czerwca 2010 r.). Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.

 

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik) (41kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-15 09:04:12
Aktualizowany: 2010-06-15 09:06:22 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6197
74/150/220/312/313/, ID=16062
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL