PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL”. 


Zmiany wprowadzone w „Zasadach…” dotyczą przede wszystkim:
- sprawozdawczości finansowej projektu, w tym zasad wypłaty środków, sporządzania harmonogramu płatności i obowiązku terminowego rozliczania środków w projektach,
- sposobu oraz terminów przekazywania transz do Beneficjentów,
- sposobu wypełniania załącznika nr 2 do wniosku o płatność (sprawozdawczość rzeczowa),
- opisu obowiązku wypełniania i składania formularza PEFS,
- sposobu rozliczania kosztów pośrednich,
- ewidencjonowania czasu pracy personelu projektu,
- przekazywania danych audytora do wiadomości PARP,
- wzorów dokumentów służących przekazywaniu informacji o udzielonej pomocy publicznej,
- sposobu oznaczania szkoleń zgłaszanych do PARP w trybie miesięcznym,
- stosowania trybu porównania trzech ofert w ramach zasady konkurencyjności,
- zakresu i trybu zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie za zgodą PARP,
- włączenia do „Zasad…” wzoru zgłoszenia szkoleń
Powyższy dokument wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-28 13:38:30
Aktualizowany: 2010-05-28 14:02:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6305
74/150/220/312/313/, ID=15813
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL