PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/P - projekty współpracy ponadnarodowej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.01.2010 r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 poprawnych formalnie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/P (od 02.10.2009 r. do 30.12.2009 r.). 


W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała jeden wniosek o dofinansowanie przekazany do oceny merytorycznej i złożony w ww. terminie.
Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 986 020,71 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje, zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Lista rankingowa (pobierz plik .xls)

W dniu 24 marca 2010 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Projektodawców.
Ponadto informujemy, iż kwota dofinansowania ujęta w ramach rekomendowanego projektu wynosi 986 020,71 PLN, co stanowi 10,38% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonej o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwoty 9,5 mln PLN.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-24 15:01:37
Aktualizowany: 2010-03-24 15:02:15 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5904
74/150/220/312/313/, ID=14931
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL