PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/I - projekty innowacyjne testujące

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.01.2010 r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 2 poprawnych formalnie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/I (od 30.10.2009 r. do 30.12.2009 r.).


W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów nie rekomendowała żadnego wniosku o dofinansowanie przekazanego do oceny merytorycznej i złożonego w ww. terminie.
W dniu 23 marca 2010 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Projektodawców.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-24 14:59:01
Aktualizowany: 2010-03-24 15:00:11 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5769
74/150/220/312/313/, ID=14930
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL