PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL"

PARP informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL”. 


Zmiany wprowadzone w „Zasadach…” dotyczą przede wszystkim:

 • sprawozdawczości finansowej projektu, w tym zasad wypłaty środków, sporządzania harmonogramu płatności i obowiązku terminowego rozliczania środków w projektach,
 • sposobu oraz terminów przekazywania transz do Beneficjentów,
 • sposobu wypełniania załącznika nr 2 do wniosku o płatność (sprawozdawczość rzeczowa),
 • opisu obowiązku wypełniania i składania formularza PEFS,
 • procedury zamykania / rozliczania końcowego projektu,
 • sposobu rozliczania kosztów pośrednich,
 • ewidencjonowania czasu pracy personelu projektu,
 • rozliczania pieniężnego wkładu prywatnego i wkładu prywatnego w formie wynagrodzeń,
 • przekazywania danych audytora do wiadomości PARP,
 • wzorów dokumentów służących przekazywaniu informacji o udzielonej pomocy publicznej,
 • sposobu oznaczania szkoleń zgłaszanych do PARP w trybie miesięcznym,
 • stosowania trybu porównania trzech ofert w ramach zasady konkurencyjności,
 • zakresu i trybu zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie za zgodą PARP,
 • włączenia do „Zasad…” wzoru zgłoszenia szkoleń i zestawienia kryteriów strategicznych, z których osiągnięcia sprawozdaje Beneficjent.

Aktualizacja ta od momentu jej publikacji ma zastosowanie do konkursów ogłaszanych przez PARP w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL w 2010 r., natomiast w odniesieniu do projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2009 r., niniejszy dokument ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r., z wyłączeniem zmian dotyczących informowania o udzielonej pomocy publicznej (pkt 4.3 „Zasad…”), które obowiązują od dnia 5 kwietnia 2010 r.

W przypadku beneficjentów konkursu z 2008 r. powyższy dokument ma zastosowanie od dnia zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu, za wyjątkiem zmian dotyczących informowania o udzielonej pomocy publicznej (pkt 4.3 „Zasad…”), które obowiązują od dnia 5 kwietnia 2010 r., a także dodatkowych warunków weryfikacji i zatwierdzenia ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność (pkt. 1.2.2.2 „Zasad…”) oraz zasad numeracji szkoleń (pkt 4.4. „Zasad…”), które dotyczą wszystkich Beneficjentów od dnia 1 kwietnia 2010 roku.

Zasady realizacji projektów (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-17 15:24:50
Aktualizowany: 2010-03-18 15:43:46 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5666
74/150/, ID=14870
drukuj