PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 14 a 24 grudnia 2009 r. w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.01.2010 r. (link)   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach XI grupy (od 14.12.2009 r. do 24.12.2009 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 364 297,87 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje, zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.
W dniu 4 marca 2010 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Projektodawców.

Lista rankingowa (pobierz plik .xls)

Ponadto informujemy, iż łączna kwota dofinansowania ujęta w ramach rekomendowanych dotąd projektów wynosi 16 033 850,59 PLN, co stanowi 67,51% alokacji w roku 2009 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-05 14:49:32
Aktualizowany: 2010-03-05 14:51:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6178
74/150/220/312/313/, ID=14715
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL