PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. alokacji na konkursy ogłaszane w 2010 r. w ramach POKL Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania dla Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia  osób pracujących” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 ogłoszone zostaną konkursy na następujące typy projektów:

  • Studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw- alokacja na konkurs 100 mln PLN
  • Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm-  alokacja na konkurs 200 mln PLN
  • Ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw-  alokacja na konkurs 100 mln PLN


W ramach każdego z konkursów zostanie ustanowiona 5-procentowa rezerwa na poczet procedury odwoławczej. Oznacza to, że realny poziom alokacji dostępnej w ramach każdego konkursu zostanie obniżony o wartość ww. rezerwy.


Harmonogram wszystkich konkursów ogłaszanych w 2010 r. (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-02-17 13:51:26
Aktualizowany: 2010-02-17 13:55:35 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9717
74/150/218/, ID=14507
drukuj