PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009 - wniosek oceniany w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 1 poprawnego formalnie wniosku złożonego pierwotnie w ramach VIII grupy (24 sierpnia – 4 września 2009 r.), dla którego ponowna ocena merytoryczna nastąpiła w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP.

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała ww. wniosek o dofinansowanie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 919 000,00 PLN, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

W dniu dzisiejszym informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Projektodawcy.

Lista rankingowa (pobierz plik)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-21 16:29:24
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:30 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6244
74/150/220/312/313/, ID=13756
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL