PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych między 28 a 31 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 stycznia 2010r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 stycznia 2010r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie od 28 do 31 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu spełniły 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 815 007,59 PLN. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej. Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 18 stycznia 2010r.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-19 09:00:01
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:29 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6331
74/150/220/312/313/, ID=13694
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL