PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych między 14 a 24 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 grudnia 2009r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 5 stycznia 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 12 stycznia 2010r. zakończono ocenę formalną pozostałych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu) złożonych w okresie od 14 do 24 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu spełniły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 990 950,79 PLN. Wnioski te zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Pisma informujące o pozytywnym bądź negatywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 12 stycznia 2010r.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-14 10:57:39
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6487
74/150/220/312/313/, ID=13646
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL