PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009/I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 r. o godz. 16.30 zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2009/I (projekty innowacyjne testujące), ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”. Ogółem przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 6 172 635,50 PLN, co stanowi 43,32% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwoty 14,25 mln PLN. Ww. wnioski zostały skierowane do oceny formalnej.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w ramach ww. konkursu. Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.

 

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik)

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-05 14:00:28
Aktualizowany: 2010-03-11 16:09:31 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6342
74/150/220/312/313/, ID=13574
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL