PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nowy system wypłat zaliczek i refundacji

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, których źródłem są środki europejskie. Płatności będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 22 grudnia 2009 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o świadczenie usług przez BGK w zakresie obsługi zleceń płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania. Podpisanie powyższej umowy umożliwi PARP składanie zleceń płatności do BGK, a tym samym przekazywanie płatności  na rzecz beneficjentów.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu płatności niezbędne jest wprowadzenie zmian w już zawartych z beneficjentami umowach o dofinansowanie. PARP będzie na bieżąco wprowadzała zmiany w formie aneksu do umowy. Podpisywanie aneksów rozpocznie się niezwłocznie od  stycznia 2010 r.

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-12-31 12:32:01
Aktualizowany: 2010-02-09 12:09:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3760
74/150/, ID=13549
drukuj