PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009 - XI grupa (14-24.12.2009)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 14 do 24 grudnia 2009 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 10 659 715,10 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania ujęta we wnioskach rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach X (30.11.-11.12.2009 r.) i XI (14-24.12.2009 r.) grupy, wynosi 22 410 267,82 PLN, co stanowi 94,36% alokacji w roku 2009 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny). Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków w ramach ww. konkursu zakończy się w dniu 31 grudnia 2009 r. o godz. 16.30.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w XI rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr POKL/2.1.2/2009 (złożone między 14 a 24 grudnia 2009 r.). Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik PDF).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-12-30 08:46:10
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:23 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6339
74/150/220/312/313/, ID=13528
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL