PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konsultacja dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 1

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

Poniżej prezentujemy dokumentację konkursową na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, która stanowiła przedmiot zakończonych już konsultacji społecznych.

Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie (pobierz plik)

Standard usługi doradczej w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw (pobierz plik)

Regulamin oceny wniosków (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Wzór wniosku o płatność (pobierz plik)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

Wzór umowy (pobierz plik)

Wzór życiorysu (pobierz plik)

 

Poniżej prezentujemy pytania zebrane w procesie konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi (pobierz plik)
Załącznik nr 1 (pobierz plik)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-26 14:11:12
Aktualizowany: 2010-03-04 13:39:35 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6903
74/150/224/334/, ID=13145
drukuj