PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wydłużenie terminu składania wniosków - konkurs POKL/2.1.2/2009/P

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na fakt, iż do dnia 25 listopada 2009 r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/P ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej, jak również ze względu na znaczną czasochłonność procesu przygotowania tego typu wniosków, termin na ich składanie został wydłużony do dnia 18 grudnia 2009 r. do godz. 16.30. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-26 12:57:20
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5854
74/150/220/312/313/, ID=13112
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL