PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Regionalne Instytucje Finansujące

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowe funkcje RIF:

  • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
  • obsługa administracyjna wdrażanych programów,
  • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
  • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
  • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.
Regionalne Instytucje Finansujące są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 oraz były zaangażowane we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 2.1, 2.3 i 2.2.1, oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 2.3 schemat a.
 
Lista RIF
województwo: dolnośląskie
Nazwa RIF: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Krupnicza 13 (IV piętro)
50-075 Wrocław
tel. (0-71) 79-70-400
fax. (0-71) 79-70-407
e-mail: warr@warr.pl
http://www.warr.pl
województwo: kujawsko-pomorskie
Nazwa RIF: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. (0-56) 621-05-68; 657-60-78; 657-60-81
fax. (0-56) 622-28-99
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
http://www.tarr.org.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionalna Instytucja Finansująca
Ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Tel. (056) 657-14-54
Fax. (056) 654-88-24
województwo: lubelskie
Nazwa RIF: Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. (0-81) 528-53-01; 528-53-02
fax. (0-81) 528-53-04

ul. Tomasza Zana 41
20-601 Lublin
tel. (0-81) 528-53-51
fax (0-81) 528-53-52

e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
http://www.lfr.lublin.pl
województwo: lubuskie
Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Regionalnego SA


ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
tel. +48 68 327 05 04
tel./fax +48 68 325 38 88
email agencja@region.zgora.pl
www.region.zgora.pl

województwo: łódzkie
Nazwa RIF: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. (0-42) 664 30 40; pk - 664 30 44
fax. (0-42) 664 37 50
e-mail: larr@lodz.pl
http://www.larr.lodz.pl
województwo: małopolskie
Nazwa RIF: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

siedziba:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. (0-12) 617-66-01
fax. (0-12) 617-66-66
e-mail: biuro@marr.pl
http://www.marr.pl

lokalizacja RIF:
ul. Rymarska 3
31-527 Kraków
tel. (0-12) 617- 66-36; 617- 66-52
fax. (0-12) 617-66-50; 617- 66-53

województwo: mazowieckie
Nazwa RIF: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. (0-22) 838-02-61; 838-32-11
fax. (0-22) 838-02-61
e-mail: biuro@fund.org.pl
http://www.fund.org.pl
województwo: opolskie
Nazwa RIF: Fundadcja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
tel. (0-77) 454-25-97
fax. (0-77) 454-56-10
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl
http://www.rif-opole.pl
województwo: podkarpackie
Nazwa RIF: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 852-06-00
fax. (0-17) 852-06-11
e-mail: crp@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl
województwo: podlaskie

Nazwa RIF: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. (0-85) 740-86-83
fax. (0-85) 740-86-85
e-mail: pfrr@pfrr.pl
http://www.pfrr.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Biuro Obsługi Klienta
Regionalnej Instytucji Finansującej
Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
Tel: (085) 741 20 78
Faks: (085) 742 00 44
e-mail: pfrr@pfrr.pl
województwo: pomorskie
Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Pomorza SA

ul. Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
tel.: 058 32 33 100
faks: 058 30 11 341
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.pl

województwo: śląskie
Nazwa RIF: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
tel. (0-32) 72 85 800
fax. (0-32) 72 85 803
e-mail: garr@garr.pl
http://www.garr.pl
województwo: świętokrzyskie
Nazwa RIF: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. (0-41) 344-43-92
fax. (0-41) 368-02-21
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl
województwo: warmińsko-mazurskie
Nazwa RIF: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel. (0-89) 521-12-50
fax. (0-89) 521-12-60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
http://www.wmarr.olsztyn.pl
województwo: wielkopolskie
Nazwa RIF: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. (0-61) 656-35-00
fax. (0-61) 656-53-66
e-mail: info@warp.org.pl
http://www.warp.org.pl
województwo: zachodniopomorskie
Nazwa RIF: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Św. Ducha 2
70-205 Szczecin

tel. (0-91) 432-93-21, 488-24-88
fax. (0-91) 432-93-22, 488-26-26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
http://www.zarr.com.pl
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-09 15:51:31
Aktualizowany: 2013-10-03 10:11:32 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 164359
74/87/, ID=131
drukuj