PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu PO KL/2.1.2/2009 - VII grupa (10-21 sierpnia 2009)

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-09-04 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 2 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VII grupy (10-21 sierpnia 2009r).

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała jeden wniosek o dofinansowanie przekazany do oceny merytorycznej i złożony w ww. terminie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 2 099 538,00 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje, zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

W dniu 30.10.2009 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Projektodawców.

Lista rankingowa (pobierz plik)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-30 08:40:53
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:10 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6319
74/150/220/312/313/, ID=12344
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL