PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości wniosków złożonych w okresie od 5 do 16 października 2009 r. w ramach konkursu PO KL/2.1.2/2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 5 do 16 października 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania ujęta we wnioskach rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach VII (10-21.08.2009r.), VIII (24.08-04.09.2009r.) i IX (7‑18.09.2009 r.) grupy, wynosi 24 210 693,80 PLN, co stanowi 101,94% alokacji w roku 2009 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny). Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków o dofinansowanie projektów rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2009 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 47,5 mln PLN lub do dnia 31 grudnia 2009 r.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-26 16:11:37
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:09 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6009
74/150/220/312/313/, ID=12290
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL