PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zakres przedmiotowy projektów współpracy ponadnarodowej w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL - wyjaśnienie

W związku z pojawiającymi się pytaniami o interpretację zapisów Wytycznych dla Projektodawców, zamieszczonych w rozdziale 3.4 „Wymagane rezultaty i wartość dodana”, uprzejmie informuję, iż stanowisko PARP przedstawia się w tej kwestii następująco.

Wskazanie, iż „(...)wymagany rezultat składający się na wartość dodaną współpracy ponadnarodowej to zaadaptowanie w zarejestrowanym w Polsce i działającym na terenie Polski przedsiębiorstwie rozwiązań wypracowanych przez Partnera zagranicznego projektu, np. z poniższych zakresów:

§  organizacji pracy,

§  form świadczenia pracy,

§  zarządzania zmianą gospodarczą,

§  promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, §  społecznej odpowiedzialności biznesu”

odnosi się wprost do kryterium dostępu określonego w Planie Działania dla Priorytetu II na 2009 rok, przyjętego przez Komitet Monitorujący POKL w styczniu br. Zapis ten oznacza, że możliwa jest adaptacja rozwiązań z szerszego obszaru merytorycznego niż ww. pięć zakresów, ale jedynie w sposób zgodny z typami realizowanych operacji opisanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL na s. 57 (tj. w ramach ponadregionalnych projektów na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowane przez reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-16 11:37:45
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:05 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6076
74/150/220/312/313/, ID=12108
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL