PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych między 7 a 18 września 2009r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-09-22 (link)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 września 2009 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku, natomiast w dniu 1 października 2009 r. zakończono ocenę formalną drugiego wniosku (podlegającego uzupełnieniu) o dofinansowanie projektu.

Wnioski złożono w okresie 7 - 18 września 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009. Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu spełniły 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 7 947 029,38 PLN. Wnioski te zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-02 13:45:49
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6204
74/150/220/312/313/, ID=11904
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL