PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków przywróconych do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP - wnioski złożone w ramach konkursu PO KL/2.1.1/2009/Z

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 23 września 2009 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu PO KL/2.1.1/2009/Z, które zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP.

Lista rankingowa zaktualizowana zgodnie z punktem 3.7 Wytycznych dla Projektodawców o wyniki oceny merytorycznej wniosków, które zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP znajduje się pod adresem (link). Wnioskowana kwota dofinansowania projektów rekomendowanych w wyniku ponownej oceny merytorycznej wynosi 14 960 512,46 PLN, co stanowi 146,31% środków dostępnych w ramach rezerwy utworzonej z przeznaczeniem na odwołania projektodawców od wyników oceny w ramach konkursu nr PO KL/2.1.1/2009/Z.

Zaktualizowana lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota dla wniosku może się różnić od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.
Pisma informujące o szczegółach przeprowadzonej oceny merytorycznej zostaną niezwłocznie wysłane do Projektodawców.

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-24 15:55:23
Aktualizowany: 2010-02-09 12:21:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8287
74/150/218/228/, ID=11708
drukuj