PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 13 a 24 lipca 2009 r. w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07.08.2009r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach V grupy (od 13.07.2009 r. do 24.07.2009 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 1 852 850,39 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje, zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

W dniu 25 września 2009 r. informacja o wyniku oceny wniosku zostanie wysłana do Projektodawcy.

Lista rankingowa (pobierz plik xls).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-24 15:29:45
Aktualizowany: 2010-02-09 13:13:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6101
74/150/220/312/313/, ID=11704
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL