PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Fundusze kapitału zalążkowego

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"

Fundusze kapitału zalążkowego to fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital) inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.

Fundusze kapitału zalążkowego są właściwym źródłem kapitału dla młodej lub dopiero zakładanej spółki, która nie jest w stanie pozyskać kredytu bankowego ze względu na brak zabezpieczeń i brak historii kredytowej, a pozyskanie środków z rynku giełdowego nie jest możliwe ze względu na relatywnie niewielką kwotę potrzebnego kapitału. Kapitał oferowany przez fundusze kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (zazwyczaj 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynności finansowej młodym, szybko rozwijającym się, ale kapitałochłonnym spółkom (szczególnie tym działającym w obszarach nowych technologii).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 realizuje poddziałanie 1.2.3 „Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital". Wsparcie finansowe w ramach działania udzielane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze mogą dokonywać inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju prowadzonej działalności, czyli takich, którzy opracowują nowy produkt lub usługę albo sprzedają ten produkt lub usługę w niewielkiej skali nie przynoszącej jeszcze zysków. Fundusze dokonują inwestycji głównie poprzez objęcie udziałów lub akcji finansowanej spółki. Maksymalna wielkość inwestycji w złotych wynosi równowartość 1.000.000 EUR.

 

LISTA DOKAPITALIZOWANYCH FUNDUSZY KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO


BIB Seed Capital Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 24A/16
60-744 Poznań
tel. (061) 865 35 20
http://seed.bioinfo.pl


Business Angel Seedfund sp. z o.o. S.K.A.
ul. Batorego 16/1A
80-251 Gdańsk
tel. (058) 524 30 28
http://www.seedfund.pl


IIF Seed Fund Sp. z o.o.
ul. Bociana 22A
31-231 Kraków
tel. (012) 656 53 91, (012) 614 51 73
http://www.iif.pl


MCI.Bio Ventures Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33/4
50-011 Wrocław
tel. (071) 781 73 86
http://www.bioventures.pl


Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Spółka z o.o. - Spółka komandytowa -
FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO S.K.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. (012) 294 72 15
http://www.satus.pl


Silesia Fund sp. z o.o. S.K.A.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
tel. (sekretariat): + 48 668 843 275 lub 032 793 70 02
Faks: 032 203 22 15
biuro@silesiafund.com.pl
www.silesiafund.com.pl

 

Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz środków budżetowych. Instytucją wdrażającą dla Działania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która działa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą - Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw.


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-07-10 12:22:52
Aktualizowany: 2007-10-31 14:18:19 przez Maciej Rogulski
Ilość odsłon: 22423
1/22/, ID=1161
drukuj