PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nowy wzór karty oceny merytorycznej dla Poddziałania 2.1.2

PARP informuje, że Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała z dniem 10.09.2009 r. nowy wzór karty oceny merytorycznej dla Poddziałania 2.1.2 stanowiącej załącznik do Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ww. wzór stosowany będzie od następnej rundy konkursowej tj. w odniesieniu do wniosków złożonych od 21 września 2009 r. w ramach konkursu PO KL/2.1.2/2009.

Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego wersja obowiązująca do wniosków złożonych od dnia 21.09.2009 r. (pobierz plik)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-10 13:13:43
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:57 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6087
74/150/220/312/313/, ID=11394
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL