PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 15 a 26 czerwca 2009 r. w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 06.07.2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach III grupy (od 15.06.2009 r. do 26.06.2009 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu znajdującego się na liście rankingowej wynosi 3 999 096,80 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje, zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów nie rekomendowała jednego wniosku o dofinansowanie przekazanego do oceny merytorycznej i złożonego w ww. terminie.

W dniu 7 września 2009 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (pobierz plik .xls)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-07 16:10:42
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:55 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6194
74/150/220/312/313/, ID=11339
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL