PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych między 27 lipca a 7 sierpnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-08-10 (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 sierpnia 2009 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie 27 lipca – 7 sierpnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu spełniły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 468 352,84 PLN. Wnioski te zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Pisma informujące o pozytywnym bądź negatywnym wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców w dniu 21 sierpnia 2009 r.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-08-21 15:43:33
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:50 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6031
74/150/220/312/313/, ID=11080
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL