PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych między 13 a 24 lipca 2009r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-07-29 (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 lipca 2009 r. zakończono ocenę formalną jedynego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w okresie 13-24 lipca 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

Wniosek ten na kwotę dofinansowania wynoszącą 1 852 850,39 PLN spełnił ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu i został skierowany do oceny merytorycznej. Pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostanie przesłane do Projektodawcy w dniu 7 sierpnia 2009 r.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-08-07 14:12:26
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:47 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5736
74/150/220/312/313/, ID=10683
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL