PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków złożonych w ramach konkursu PO KL/2.1.2/2009 - IV grupa (29.06.2009 - 10.07.2009)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 29 czerwca do 10 lipca 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 3 195 392,45 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania ujęta we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach I (18-29 maja 2009r.), II (1-10 czerwca 2009r.), III (15-26.06.2009r.) i IV (29.06-10.07.2009r.) grupy, wynosi 20 842 185,93 PLN, co stanowi 83,37% alokacji dostępnej w ramach konkursu. Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków o dofinansowanie projektów pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2009 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 47,5 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w IV rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2009 (złożone między 29 czerwca a 10 lipca 2009 r.). Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.


Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-07-06 13:18:14
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6092
74/150/220/312/313/, ID=10019
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL